Circulair ontwikkeltraject

Rijkswaterstaat


De ambities van het Rijk liegen er niet om. In 2030 wil het Rijk 50% minder gebruik maken van primaire grondstoffen en dient er 100% circulair te worden ingekocht. Om deze ambitie werkelijkheid te maken, zijn er een aantal veranderingen nodig in de ketenaanpak, processen en werkwijzen van o.a. wegmeubilair.

Momenteel wordt er binnen RWS onderzoek gedaan naar circulaire ontwerpen, risico’s van bouwmaterialen, materialenpaspoort om grondstoffen inzichtelijk te krijgen. Substitutiekansen door de inzet biobased materiaal - zijn verkend en de kwaliteit en circulariteit van de materialen wordt gemeten. Samen met partners binnen de keten van wegmeubilair is er een selectie van 11 productgroepen wegmeubilair gemaakt. Vanuit de klimaatenvelop is er financiele steun om dit jaar met zowel publieke als private ketenpartijen twee producten biobased te ontwikkelen: verkeersborden en geleiderails.In samenwerking met Twynstra Gudde heeft New Wave Collective een ontwikkeltraject voor duurzame borden en geleiderails ontworpen en begeleid. Samen met marktpartijen en interne medewerkers vanuit Rijkswaterstaat verkenden we wat er voor nodig is om circulaire borden ‘business as usual’ te maken. Het traject sloten we af met een tentoonstelling over Duurzame Borden om meer bewustzijn te creeeren voor circulair wegmeubilair en alle mogelijkheden voor duurzame borden. Van gerecycled aluminium tot aan rijstvlies, aardappelzetmeel, hout en bamboe. Welk materiaal is het meest duurzaam denkt u?Expertises die wij inzetten: netwerkregie, publiek-private samenwerking, circulaire economie
Mark