Verduurzamen van de lokale houtketen

Gemeente Den Haag


Duizenden bomen worden er ieder jaar gekapt in de gemeente Den Haag. Soms vanwege ziekten en rot, soms vanwege nieuwe bestemmingsplannen voor de openbare ruimte of vanwege veiligheidsredenen. De gekapte bomen worden door de gemeente netjes vervangen door nieuwe bomen, maar wat gebeurt er eigenlijk met de gekapte bomen? Hoe kunnen we de waarde van deze gekapte bomen zoveel mogelijk behouden en lokaal benutten? Ervoor zorgen dat sociale, ecologische en economische baten in balans zijn?


Dit kan alleen als de hele keten in beweging komt. In samenwerking met Plennid onderzochten wij kansen en belemmeringen in het verduurzamen van de lokale houtketen in Den Haag. De doestelling voor dit project is om een businessplan op stellen waarmee gemeente den haag in 3 jaar een lokale circulaire houtketen op kan zetten, zoveel mogelijk binnen de stadsgrenzen.
We gaan in deze circulaire houtketen opzoek naar een model waarbij de;
- Sociaal gezien betekent dit dat het maatschappelijk belang centraal staat, de inwoners moeten weten wat er gebeurt met de bomen en zoveel mogelijk betrokken worden. Dit kan bijvoorbeeld door hout terug in de wijk te leveren en arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

- Vanuit ecologisch perspectief dient de houtketen niet uit balans gehaald te worden. Er mag alleen gewerkt te worden met hout dat beschikbaar komt. Dit betekent dat de markt dynamisch genoeg moet zijn om te kunnen reageren op het aanbod; het aanbod is afhankelijk van vrijgekomen hout en er zal dus niet gekapt worden om aan de vraag te voldoen. Daarnaast dienen er bomen terug geplant te worden om het houtniveau gelijkt te houden.

- Economische baten houden deze circulaire keten draaiende. Hout is een waardevol product en dit moet zichtbaar zijn in de keten. Een gelijkwaardige verdeling van de economische baten is hierbij een belangrijk punt.Expertises die wij inzetten: xxx
Mark