Verkenning ‘Donut Deals’

Gemeente Amsterdam, Stichting Doen, Combiwel, Cocratos


De Donut Economie heeft vruchtbare grond gevonden in Amsterdam. De gemeente heeft het raamwerk opgenomen in haar Circulaire Economie programma, het belang erkennend van zowel de ecologische grenzen van de aarde en het sociale fundament waar we allen op moeten kunnen staan. Hoe kunnen we een veilige en rechtvaardige ruimte ontwikkelen voor alle inwoners zonder het ecologisch plafond te doorbreken? Wat is de rol van maatschappelijke initiatieven?


Geïnitieerd door Cocratos, zag Amsterdam het ontstaan van de eerste Donut Deals in het najaar van 2019. Op basis van deze ervaring willen we verkennen wat de definitie van een Donut Deal is, wat de eerste leerervaringen zijn en wat nodig is om dit model te schalen naar de rest van de stad.

Het belangrijkste doel van deze verkenning is beter begrijpen hoe Donut Deals, in het bijzonder waar burgers betrokken zijn als stakeholder, kunnen helpen de stad meer in de donut te plaatsen en wat nodig is om deze Donut Deals te vormen en te helpen bij een succesvolle implementatie.
Een aantal van de vragen die New Wave Collective beantwoordt in deze verkenning:
  • Welke partijen zijn bereid bij te dragen aan het creëren van (een minimum van) 20 Donut Deals in de komende 5 jaar?
  • Hoe kunnen maatschappelijke initiatieven betrokken worden bij het creëren van deze Donut Deals?
  • Wat zijn de beschikbare middelen van alle betrokken actoren en hoe kunnen deze gecombineerd worden in succesvolle Donut Deals?
  • Wat is de toegevoegde waarde van het Donut Economie raamwerk in het helpen van burgers en buurtinitiatieven bij het meer impactvol maken van hun plannen, het betere organiseren van henzelf en het vergroten van de kansen voor opschalen?
  • Is het mogelijk om een acceleration programma voor Donut Deals te creëren en hoe zou dit er uit kunnen zien?








Expertises die wij inzetten: Donut economie, interviewen, stakeholder analyse, netwerkregie, coalitie bouwen
Mark