Vernieuwingsagenda Democratisering

Amsterdam Spreekt 750x, Gemeente Amsterdam


De samenleving van nu is complex. Transities zoals digitalisering, urbanisering en globalisering zorgen dat de verhouding tussen burgers, markt en overheid aan het veranderen is.

Tegelijkertijd hebben ingrijpende ontwikkelingen als massatoerisme, klimaatverandering, groeiende sociaal-economische ongelijkheid dusdanige impact op onze stad, met als gevolg dat bewoners het vertrouwen dat de politiek/ gemeente oplossingen biedt, daalt. Bewoners verenigen zich en het aantal maatschappelijke initiatiefnemers stijgt. Bij deze groep is behoefte aan meer zeggenschap, invloed om de eerder genoemde problemen bij de hoorns te kunnen pakken en echt impact te maken. Aan de andere kant is het democratisch bestel, ontworpen in 1848, niet ingericht op deze ontwikkeling. Niemand weet precies wat het betekent om binnen de representatieve democratie eigenaarschap en zeggenschap te verleggen naar bewoners en ondernemers, wanneer dat kan en hoe je dat dan het best kunt organiseren in buurten die fors van elkaar verschillen. Daarom heeft de gemeente Amsterdam de expliciete ambitie om een nieuwe samenwerking met haar bewoners aan te gaan en vorm te geven. Een samenwerking waarbij beter gebruik wordt gemaakt van de collectieve kennis, expertise en kracht van Amsterdammers en die kracht te verbinden met het democratisch bestel. Zo kunnen we veel meer maatschappelijke waarde genereren en veel sneller, vaker en eerder oplossingen vinden voor complexe problemen waar onze stad mee te maken heeft.‘Mee vormgeven’ begint bij ‘mee praten’, in gesprek gaan met bewoners, samenwerkingen aangaan. Vanuit het project ‘Amsterdam spreekt 750x’, trok een team van gespreksleiders de wijken van Amsterdam in om in gesprek te gaan met Amsterdammers over de toekomst van de stad, in het kader van het 750 jarige bestaan over een  paar jaar. We vroegen hen naar dromen, zorgen, of ze zich thuisvoelen en op welke manier ze invloed kunnen en willen uitoefenen. Deze resultaten worden gepresenteerd op een  evenement 9 november 2019. Daarnaast vraagt het betrekken en meebeslissen van bewoners een nieuwe grondhouding bij ambtenaren en bestuurders, oftewel een shift in denken en doen. Deze nieuwe grondhouding kenmerkt zich door openheid, gelijkwaardigheid en vertrouwen in de Common Ground van bestuurders en bewoners. Op basis van de gesprekken op straat ontwikkelden wij de workshop “De Straatdialogen, gesprekken in de stad”. Deze monologen/dialogen maken de behoefte en pijn van de stadsbewoners voelbaar en ervaarbaar, maar zijn uitnodigend voor een gesprek en roepen relevante vragen op over de veranderende verhouding tussen bewoners en overheid. Aan de hand van realistische casuïstiek bieden we praktische handvatten voor do’s en don’t in gedrag, taal en houding. Het is een van de manieren om de mensen die de democratiseringsagenda moeten vormgeven en uitvoeren handvatten te geven om daadwerkelijk samen te gaan werken met de bewoners van Amsterdam. 
Expertises die wij inzetten: xxx
Mark