Wat wij doen 
Procesregie (keten)
samenwerking

Innovatieprogramma’s

Begeleiden toekomstbestendige organisatie

Procesregie (keten) samenwerking


In een wereld die steeds complexer, dynamischer en met elkaar verbonden is, heeft er een fundamentele verschuiving plaatsgevonden in de relatie tussen de overheid en de samenleving. In transitieopgaven zoals de energietransitie en circulaire economie kan de overheid het niet meer alleen en heeft zij bedrijfsleven, burgers en maatschappelijke organisaties hard nodig. Samenwerken in netwerken is van cruciaal belang om deze transities te realiseren. Dit gaat echter niet vanzelf. Allianties moeten opgezet worden en sturing – netwerkregie - is nodig om beweging te creëren richting het gewenste toekomstbeeld. Netwerkregie gaat uit van samenwerking op basis van productieve relaties. De focus ligt bij de realisatie van gelijkwaardigheid, respect, vrijheid, verantwoordelijkheid, transparantie en vertrouwen.
Netwerkregie houdt zich bezig met de kernvraag: hoe kun je verantwoordelijkheid dragen voor de opgave van een samenwerkingsverband terwijl je er niet over gaat? Hoe creëer je eigenaarschap bij partijen?

Wij helpen bij het bouwen van netwerken en (keten)samenwerkingen tussen markt, overheid en burgers die leiden tot een nieuw, duurzaam toekomstperspectief. Met onze kennis over Netwerkregie bieden we handvatten en ondersteunen we je bij regieopgave. We begeleiden bijeenkomsten of trainingen en bereiden deze samen met je voor.


Het bouwen en regisseren van een netwerk doen wij aan de hand van de volgende ingrediënten:
* De netwerken die wij opzetten staan altijd in dienst van een maatschappelijke uitdaging of ambitie. We werken vanuit een heldere visie.
* We doen onderzoek en creëren overzicht in de belanghebbenden, ketenpartners, wat hun belangen zijn, wat ze komen halen en brengen aan het netwerk.
* Gezamenlijk vormen we een stip op de horizon en richten we een proces in richting die stip.
* Door inspiratie, enthousiasme, aanjagen en verbinding zorgen we voor beweging richting het gewenste toekomstbeeld en eigenaarschap bij partijen in de keten.
* Ook al weten we niet precies hoe het eindpunt er uit ziet, we sturen op gedrags- en systeemverandering binnen de keten.

Expertises die wij inzetten: netwerkregie, samenwerkingskunde, co-creatie, publiek-private samenwerking.


 Cases: 


 Product: 
Training netwerkregie
(*ontwikkeld in samenwerking met Twynstra Gudde en Hans Licht)

Innovatieprogramma’s


Hoe creëer je vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen? Wij ontwerpen en begeleiden inspirerende innovatieprogramma’s (proeftuinen) op gebied van duurzaamheid, energie, circulaire/ donut-economie en inclusiviteit. Altijd in co-creatie met de markt en/of burgers.

Veel stappen in het proces zijn iteratief, wat betekent dat ze in kleine stapjes achter elkaar herhaald worden om de resultaten te verbeteren en om belemmeringen te signaleren en op te lossen. 


Expertises die wij inzetten:  design thinking, co-creatie, scrum, living lab ervaring.


 Cases: 
Begeleiding toekomstbestendige organisatie


Jouw organisatie toekomstbestendig maken, dat vraagt vaak nieuwe manieren van denken en (samen)werken. Welke disrupties hebben impact op de organisatie? Waar wil jouw organisatie naartoe bewegen in de toekomst? Hoe krijg je bestuurders en medewerkers mee in deze transitie? Hoe zorg je ervoor dat duurzame innovaties business as usual worden? Wij helpen je met het vormgeven en begeleiden van een roadmap richting een duurzame toekomst.


Expertises die wij inzetten: veranderkunde, transitiemanagement, systeemverandering.
 Cases: 


 Product: 

Donut Roadmap
Mark